Voorwaarden en Condities

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de (nieuwste versies van de) onderstaande voorwaarden van toepassing.